Chung cư ở Sài Gòn sắp bị ngân hàng siết nợ

Dự kiến ngày 15/4 Nam A Bank thu giữ và xử lý tài sản của Công ty địa ốc Khang Gia để thu hồi nợ. Ngân hàng Nam Á - Nam A Bank vừa có thông báo sẽ tiến hành thu giữ và xử lý quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền với [...]