Có nên thuê công ty đòi nợ đi đòi nợ thuê?

Có nên thuê công ty đòi nợ đi đòi nợ thuê? Nếu Bạn hay Công Ty có những khoản nợ xấu mà đã nhiều năm thậm chí chục năm mà chưa lấy lại được tiền, đã nhờ ra công an, tòa án, đã có bản án… mà  người nợ tiền vẫn không chịu trả và [...]