Thông Báo – Giả danh nhân viên đòi nợ Hưng Thịnh

Đòi Nợ Hưng Thịnh! Kính gửi Quý Khách Hàng, hiện tại trên Facebook Pages của công ty Hưng Thịnh đang có những kẻ xấu theo dõi nội dung bình luận để nhắn tin tới nói bên Đòi Nợ Hưng Thịnh tư vấn đòi nợ, Đòi Nợ Hưng Thịnh chỉ dùng đúng một nick Pages là [...]