Người Việt nên có một ‘Ngày trả nợ’ trong năm

Chúng ta cần nhắc nhở người vay nợ hãy thực hiện nghĩa vụ cho đúng lương tâm. Người Việt chúng ta vốn sống cuộc sống nặng về tình cảm, các nguyên tắc ứng xử xã hội còn phức tạp và chưa thống nhất. Vì thế mà trong đời sống hàng ngày, trong các mối quan [...]