Thông Báo – Giả danh nhân viên đòi nợ Hưng Thịnh

Đòi Nợ Thuê Hưng Thịnh! Kính gửi Quý Khách Hàng, Khách Nợ. Hiện nay trên cả nước đang có một số cá nhân dựa vào sự uy tín của Đòi Nợ Hưng Thịnh nhận đòi nợ cả nước dùng facebook để nhắn tin hù dọa, gọi điện, nhắn tin điện thoại hoặc mặc áo mang [...]