Bất ngờ được bạn trả nợ 50 triệu đồng vay gần mười năm trước

Năm 2009, một người bạn có vay tôi 50 triệu đồng. Lúc ấy tôi đã giúp đỡ không vì một lý do gì cả. Bởi tôi nghĩ ai rồi cũng sẽ có lúc khó khăn. Đến năm 2015, tôi tình cờ gặp lại bạn ấy, tôi không nhắc về khoản nợ nhưng bạn ấy lại [...]