Công Ty Đòi Nợ Hưng Thịnh làm rất tốt, đầu tiên đọc thông tin tưởng là xã hội đen đòi nợ không dám thuê, nhưng khi qua công ty tìm hiểu mình đã an tâm nhờ công ty đòi một số khoản nợ. Cảm ơn công ty, chúc công ty ngày càng phát triển.