Tôi là dân công sở, tích góp dc tý tiền thì có người bạn vay để lo việc, lo song cũng lươn luôn, đt rồi nhắn tin, rồi đến nhà... bao nhiêu lần trong 2 năm làm tôi quá mệt mỏi và tưởng chừng đã mất, tuy nó không lớn nhưng là sức lao động của mình góp lại mà bạn lại chơi minh. Tôi đã liên hệ với công ty chưa đầy một tháng tôi đã lấy được tiền về. Một công ty đòi nợ làm ăn uy tín.