Giờ vẫn còn zui vì được công ty hỗ trợ thu nợ. cảm ơn Hưng Thịnh nha!